Gürel Tower Residence No:54 Kat:6 Alsancak - İzmir / TÜRKİYE

Saç

Saç Ekimi

Saç ekimi prosedürünün doğallığını ve başarısını etkileyen üç (3) temel faktör bulunmaktadır. Bunlardan birincisi ve en önemlisi adayın mevcut saç köklerinin yapısıdır. Saç ekimi adayındaki saç yapısı yani kalın mı, ince mi, düz mü, kıvırcık mı, kapatıcılığı ne kadar, sayısı ne kadar vb. tüm etmenler başarılı bir saç ekimi işlemini, olumlu ya da olumsuz yönden, etkileyen faktörlerdir. Saç ekimi adaylarından elde edilecek gref sayısı da elbette ki çok önemlidir (hedeflenen rakam maksimum greft miktarı elde etme yönünde olmalıdır).